Coaching met diepgang

Een unieke combinatie van twee disciplines

In onze maatschappij wordt ons vaak geleerd onze problemen zelf op te lossen. Het vragen van hulp bij innerlijke of maatschappelijke problemen is daarom vaak een moeilijk te nemen stap. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, waar het pas goed mis met je is als je géén coach of psycholoog hebt.

Door de combinatie van coaching met psychotherapie kunnen wij u nét dat stukje meer persoonsgerichte aandacht en begeleiding bieden. Aan de hand van een analyse van uw problematiek wordt een zorgvuldig toegensneden programma in gang gezet. De raakvlakken van de twee aparte disciplines zijn hierbij de basis voor deze unieke en doeltreffende methode. Wij lossen uw problemen niet op maar helpen u een passende manier te vinden om er mee om te gaan. Een geruststellende gedachte...